การสมัครนักบิน ประจำปี 2557

ประเภทบุคคลทั่วไป และ โครงการนักศึกษาปี 3

เพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย

 

ผู้สมัครนักบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 สามารถสมัครผ่านทาง Internet ได้ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2557 เท่านั้น

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print เอกสารเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงา...

Read More

Read More

Final Announcement Student Pilot 2013 (Group 2)

ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 (กลุ่มที่ 2)

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (THAI Airways กลุ่มที่ 2)
(กด Click เพื่อเปิด หรือ กด Mouse ด้านขวา เลือกคำสั่ง Save Target As…เพื่อบันทึกไฟล์ที่ต้องการเปิด)

Read More

Read More

Pilot recruitment program 2014 – STUDENT PILOT

Download the PDF file .

 

Read More

Pilot recruitment program 2014 – PILOT

Download the PDF file .

Read More

THAI Pilot Recruitment Process

Download the PDF file .

Read More

TG Pilot Recruitment 2014

Download the PDF file .

Read More